• HAN-VIET GLOBAL ACADEMY
  융합적인 문화관을 가지고 외국인들의 새로운 한국 생활 문화를 창출하고 그들의 삶의 질을 향상시키고자 합니다.
 • Insight

  세계시장을
  보는 통찰력

 • International

  인적 네트워크 기반
  세계시장 진출

 • Collaborative Work

  지속적인 파트너쉽을 통한
  성공적인 프로젝트 진행

 • Growth

  구성원들이 행복한 삶을
  살 수 있도록 노력하고 지원

 • Share

  소외된 자들을
  자립할 수 있게 나눔과 지원

HAN-VIET GLOBAL ACADEMY

 • 베트남

  • Address : Số 9, tập thể Học viện chính trị Quân sự, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Tel :+84 0399 241 540
 • 한국

  • Address : 경기도 오산시 경기대로 198 시네아울렛 314호 (베트남 전담부서)
  • Tel : 031-374-9790 / 010-7764-9790
  • Fax : 031-374-9790
  • E-mail : lyj979082@daum.net